Organisation & ledarskap

Feelwell@work Toolkit kartlägger din organisation ur en rad olika aspekter, t.ex. kommunikation, konkurrens, stress, ledarskap, motivation och framtida behov. Alla områden som hanteras inom HR finns med i vår kartläggning. Genom vår analys synliggörs de förändringar som din organisation behöver och som kanske efterfrågas av dina medarbetare. DiversityIndex tar fram en åtgärdsplan och hjälper även till med implementeringen och uppföljningen av denna.

Feelwell@work Toolkit kan kombineras med DiversityIndex Toolkit. Båda dessa verktyg har vi utvecklat inom DiversityIndex.

Exempel på vad vi kan hjälpa till med inom organisation och ledarskap:

  • Rådgivning i ledarskapsfrågor
  • Analys och arbetsmetodik för att främja kreativitet och innovation i organisationer
  • Kartläggning av framtida behov
  • Föreläsningar om och övningar i prestation, ledarskap, stress etc.
  • Workshops för förbättring av internkommunikation och trivsel
  • Projektledning vid åtgärdsplanering och -tillämpning