DI tjänster

DiversityIndex har i samarbete med ett antal HR-konsulter och forskare utvecklat egna verktyg för att kartlägga, analysera och åtgärda de brister som kan finnas i en organisation. Vi mäter hur din verksamhet mår och ger förslag på åtgärder och detta gör vi även för alla HR kategorier (inte bara mångfald).