DI tjänster

DiversityIndex har i samarbete med ett antal HR-konsulter och forskare utvecklat egna verktyg för att kartlägga, analysera och åtgärda de brister som kan finnas i en organisation.
Vi mäter hur din verksamhet mår och ger förslag på åtgärder och detta gör vi även för alla HR kategorier (inte bara mångfald).

Varje år delar DiversityIndex ut priset DiversityIndex Award. Priset delas ut i de samtliga sju kategorier (plus årets hjälte) som anges i diskrimineringslagen; kön, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning, könsidentitet/könsuttryck, trosuppfattning och etnicitet.

Nomineringskommittén består av forskare, ministerier, representanter från näringslivet, ett par universitet vi samarbeta med, journalister, svenska medborgare som vill göra en skillnad. Diversityindex Award har inget med bolaget Diversityindex utan den körs utanför bolagets verksamhet och drivs på ideell basis.