Produkter & tjänster

DiversityIndex har i samarbete med ett antal HR-konsulter och forskare utvecklat egna verktyg för att kartlägga, analysera och åtgärda de brister som kan finnas i en organisation. Vi mäter hur din verksamhet mår och ger förslag på åtgärder.

Varje år delar DiversityIndex ut priset DiversityIndex Mångfaldspris. Priset delas ut i de samtliga sju kategorier som anges i diskrimineringslagen; kön, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning, könsidentitet/könsuttryck, trosuppfattning och etnicitet. Nomineringskommittén består av forskare, olika ministerier, representanter från näringslivet, regeringen och Malmö högskola samt journalister.