Mångfald och arbetsliv

Analysverktyget DiversityIndex Toolkit, som vi har utarbetat i samverkan med mångfaldsexperter och forskare, kartlägger mångfalden i din organisation. DiversityIndex Sweden bistår gärna med analys, rådgivning och implementering av åtgärdsplanen.

Exempel på vad vi kan hjälpa till med inom mångfald:

  • Rådgivning i likabehandling
  • Jämställdhetsplan och mångfaldsplan
  • Föreläsningar om fördomar, rekrytering, nya marknader och innovation genom mångfald
  • Workshops om hur trakasserier och diskriminering kan motverkas
  • Projektledning, åtgärdsplanering och -tillämpning