Om DiversityIndex AB

DIVERSITYINDEX  TOOLKIT

DiversityIndex AB hjälper företag och organisationer att använda alla mångfalds kriterier för att skapa större tillväxt och de bästa förutsättningarna för innovation och kreativitet. Optimerad användning av mångfald är en viktig faktor för att lyckas bli en attraktiv arbetsgivare som både kan behålla sina nuvarande medarbetare och samtidigt attrahera nya och nå nya marknader. Med hjälp av våra egenutvecklade verktyg Diversityindex toolkit och våra erfarenheter inom organisations och ledarskapsutveckling analyserar vi de behov din verksamhet har för att skapa kreativitet och en miljö där samarbete frodas och personalen trivs bättre.
Vi har ett heltäckande nätverk av samarbetspartners med spetskompetens inom sitt de områden vi berör. Det betyder att vi kan hjälpa till och stötta ditt företag genom hela processen.

 

OM FÖRENINGEN DIVERSITY INDEX AWARD

Diversityindex AB har delat ut sen 2012 diversityindex mångfaldspriset. Numera är priset separerad från företagets verksamhet och har ingen koppling till verktygen.
Föreningen Diversity Index Award har numera en egen hemsida och där kan ni hitta hur ni nominera samt nyheter om prisutdelning och galan. (www.diversityindexaward.se )

Vinnarna 2018 Om Diversityindex Award Vinnarna 2016 Vinnarna 2015 Vinnarna 2014 Vinnarna 2013 Vinnarna 2012