Om DiversityIndex

DIVERSITYINDEX

DiversityIndex hjälper företag och organisationer att använda alla mångfalds kriterier för att skapa större tillväxt och de bästa förutsättningarna för innovation och kreativitet.

Optimerad användning av mångfald är en viktig faktor för att lyckas bli en attraktiv arbetsgivare som både kan behålla sina nuvarande medarbetare och samtidigt attrahera nya och nå nya marknader.

Med hjälp av våra egenutvecklade verktyg Diversityindex toolkit och våra erfarenheter inom organisations och ledarskapsutveckling analyserar vi de behov din verksamhet har för att skapa kreativitet och en miljö där samarbete frodas och personalen trivs bättre.