Om DiversityIndex

DiversityIndex AB hjälper företag och organisationer att använda mångfalds alla former för att skapa större tillväxt och de bästa förutsättningarna för innovation och kreativitet. Optimerad användning av mångfald är en viktig faktor för att lyckas bli en attraktiv arbetsgivare som både kan behålla sina nuvarande medarbetare och samtidigt attrahera nya och nå nya marknader.
DiversityIndex har en lång och bred erfarenhet inom ledarskap, affärsnytta, strategisk rekrytering och mångfaldsexpertis. Med hjälp av våra egenutvecklade verktyg Diversityindex toolkit och våra erfarenheter inom organisations och ledarskapsutveckling omvandlar vi ditt företag till en arbetsplats där kreativitet  frodas och personalen trivs.

Vi har ett heltäckande nätverk av samarbetspartners med spetskompetens inom sitt de områden vi berör. Det betyder att vi kan hjälpa till och stötta ditt företag genom hela processen.

Varje år delar vi ut DiversityIndex Award/mångfaldspriset där mångfald i alla aspekter är i fokus. Priset är ett ideellt initiativ och är inte kopplad till våra verktyg eller verksamheten på Diversityindex AB.

Priserna delas ut i åtta kategorier och eventet är ett sätt för alla som jobbar med mångfaldsfrågor, mötts, bytts erfarenhet, samverka och belöna de som gör skillnaden

 

Här nominerar till Diversityindex mångfaldspriset 2017

 

Om Diversityindex mångfaldspriset 2016

 

 

Vinnarna 2012 Vinnarna 2013 Vinnarna 2014 Vinnarna 2015 Vinnarna 2016