Kontakt

Om du har frågor och funderingar kring våra produkter, tjänster och konferenser, ta gärna kontakt med en av våra medarbetare via

info@diversityindex.se

eller till grundaren av DiversityIndex :

Yacir Chelbat-Persson

E-post: yacir@diversityindex.se