Om Diversityindex

OM DIVERSITYINDEX AWARD

Varje år delar vi ut DiversityIndex Award där mångfald och socialt ansvar i alla aspekter är i fokus.
Priset drivs av den ideella föreningen Diversityindex Award.
Föreningen är  inte kopplad till verktyg eller verksamheten på Diversityindex AB. En självständig hemsida för föreningen Diversityindex Award är under konstruktion.
Juryn för priset består av representanter från näringsliv, forskning, media, innovation och samhällsentreprenörer.

Vinnarna 2017

 

 

Om Diversityindex Award Vinnarna 2016 Vinnarna 2015 Vinnarna 2014 Vinnarna 2013 Vinnarna 2012

 

 

Här nominerar du till Diversityindex Award 2018

 

OM DIVERSITYINDEX TOOLKIT

DiversityIndex AB hjälper företag och organisationer att använda mångfalds alla former för att skapa större tillväxt och de bästa förutsättningarna för innovation och kreativitet. Optimerad användning av mångfald är en viktig faktor för att lyckas bli en attraktiv arbetsgivare som både kan behålla sina nuvarande medarbetare och samtidigt attrahera nya och nå nya marknader.
DiversityIndex har en lång och bred erfarenhet inom ledarskap, affärsnytta, strategisk rekrytering och mångfaldsexpertis. Med hjälp av våra egenutvecklade verktyg Diversityindex toolkit och våra erfarenheter inom organisations och ledarskapsutveckling omvandlar vi ditt företag till en arbetsplats där kreativitet  frodas och personalen trivs. Vi har ett heltäckande nätverk av samarbetspartners med spetskompetens inom sitt de områden vi berör. Det betyder att vi kan hjälpa till och stötta ditt företag genom hela processen.