Diversityindex Award kriterier

 

Historik

För femte år i rad delar vi Diversityindex Mångfaldspriset inom sju kategorier.
Priset är dedikerat till den person, det företag eller den organisation som har agerat tydligt och bestämt för att lyfta individen och stärka rättvisan. Det kan vara en unik handling, ett initiativ eller en trend som skapar en positiv förändring i vårt samhället. Priset är politisk och religiös obunden.

Kriterier för juryns bedömning

  • Relevans – hur relevant är den gärning som ska bedömas i förhållande till respektive gren av Mångfaldspriset?
  • Nytänkande – hur unik är den gärning som bedöms?
  • Engagemang/civilkurage – hur stort personligt mod och engagemang ligger bakom den gärning som ska bedömas?
  • Personligt engagemang – hur mycket av den bedömda gärningen bygger på personligt engagemang och eget/egna initiativ hos den/de nominerade?
  • Genomslag – hur stor påverkan på mångfalden har den bedömda gärningen? Når gärningen utanför den egna gruppen?
  • Civilkurage – hur stort personligt mod och civilkurage ligger bakom den gärning som ska bedömas?

Kontakt information
Initiativtagare: Yacir Persson-Chelbat, mail: yacir@diversityindex.se