Hur arbetar juryn 2014?

 

A. Så här utses vinnarna:

 • Mångfaldspriset är ett nationellt pris som tillkommit av Diversityindex och drivs numera av region Skåne, Malmö högskola, Swedbank, Sydsvenskan, Mentor international och News Öresund.
 • Juryn består i år av:
  Yacir Persson-Chelbat (Initiativtagare)
  Mikael Stamming (region Skåne)
  Jeanette Larsson (Carpe Courage)
  Eva Engquist (Jury ordförande)
  Mats Nilsson (Swedbank)
  Mie Jernbeck (Mentor International)
  Charlotte Ahlgren Moritz (Malmö högskola)
  Johan Wessman (Øresundsinsituttet/News Øresund)
 • Diversityindex informerar om priset, om nomineringsprocess och det praktiska för arrangemanget den 19 november.
 • Juryn ansvarar självständigt för bedömningen av de nominerade kandidaterna och det är juryn som utser vinnarna i varje kategori.
  Juryn fattar också beslut kring när och hur information om finalisterna publiceras.
 • Alla har rätt att nominera kandidater till priserna, även jurymedlemmar.
 • Juryn utser vinnare i respektive kategori genom en samlad bedömning enligt nedanstående kriterier.
 • Antal nomineringar som inkommit till en kandidat ska ej påverka juryns bedömning.
 • Jurymedlem ansvarar för att meddela juryns ordförande jäv vid bedömning av nominerade kandidater som jurymedlemmen har en närmare kontakt med. Jäv anses även råda när det gäller kandidater som jurymedlemmen själv nominerat. Vid jäv ska jurymedlemmen ej delta i bedömningen av den aktuella nominerade kandidaten och detta ska antecknas i juryns protokoll.
 • Om kandidater inte uppfyller en acceptabel kvalitativ nivå då kan juryn fatta beslut att inte tilldela pris inom den kategorin.

 

B. Kriterier för juryns bedömning

 • Relevans – hur relevant är den gärning som ska bedömas i förhållande till respektive gren av Mångfaldspriset?
 • Nytänkande – hur unik är den gärning som bedöms?
 • Engagemang/civilkurage – hur stort personligt mod och engagemang ligger bakom den gärning som ska bedömas?
 • Självständighet – är insatsen en del av en privat eller offentlig stödinsats eller är det en självständig handling eller verksamhet?
 • Genomslag – hur stor påverkan på mångfalden har den bedömda gärningen? Når gärningen utanför den egna gruppen?

C. Prisutdelning den 19 oktober 2014

 • Priset delas ut i sammanhang med Kreativa Skåne eventet den 19 november i Malmö.
 • Vi har kring 40 minuter i agendan och juryn är med och delar ut priserna. Det hela avslutas med mingel