Hur arbetar juryn?

 

A. Så här utses vinnarna:

 • Mångfaldspriset är ett nationellt pris
 • Juryn ansvarar självständigt för bedömningen av de nominerade kandidaterna och det är juryn som utser vinnarna i varje kategori.
  Juryn fattar också beslut kring när och hur information om finalisterna publiceras.
 • Alla har rätt att nominera kandidater till priserna, även jurymedlemmar.
 • Juryn utser vinnare i respektive kategori genom en samlad bedömning enligt nedanstående kriterier.
 • Antal nomineringar som inkommit till en kandidat ska ej påverka juryns bedömning.
 • Jurymedlem ansvarar för att meddela juryns ordförande jäv vid bedömning av nominerade kandidater som jurymedlemmen har en närmare kontakt med.
  Jäv anses även råda när det gäller kandidater som jurymedlemmen själv nominerat.
  Vid jäv ska jurymedlemmen ej delta i bedömningen av den aktuella nominerade kandidaten och detta ska antecknas i juryns protokoll.
 • Om kandidater inte uppfyller en acceptabel kvalitativ nivå då kan juryn fatta beslut att inte tilldela pris inom den kategorin.

 

B. Kriterier för juryns bedömning

 • Relevans – hur relevant är den gärning som ska bedömas i förhållande till respektive gren av Mångfaldspriset?
 • Nytänkande – hur unik är den gärning som bedöms?
 • Engagemang/civilkurage – hur stort personligt mod och engagemang ligger bakom den gärning som ska bedömas?
 • Självständighet – är insatsen en del av en privat eller offentlig stödinsats eller är det en självständig handling eller verksamhet?
 • Genomslag – hur stor påverkan på mångfalden har den bedömda gärningen? Når gärningen utanför den egna gruppen?

C. Prisutdelning den 8 november 2017 i Malmö.

 • Priset delas ut den 8 november i Malmö. För att delta i Gala kvällen och mingel kan man kontakta Diversityindex på : info@diversityindex.se
 • Då vi har begränsad antal platser, tar vi frågorna i den ordning de kommer.