Nominering till Diversityindex Award 2018

Namn & efternamn på den/de du nominerar

Kontaktinformation om den/de du nominerar (telefon och email )

Motivering (OBS: Ju detaljerad beskrivning desto bättre, du ökar chansen genom att ge oss en rätt information om din kandidat)

Till vilken kategori gäller nomineringen?

Ditt namn och efternamn så att vi kan nå dig vid komplettering och vid behov

Din e-postadress

Din telefon vid komplettering

Din organisation/företag