Nominering till Mångfaldshjältar 2014

Namn & efternamn på den/de du nominerar

Kontaktinformation om den/de du nominerar

Motivering till din nominering(Ju fler detaljer desto bättre, du ökar chansen genom att ge en bra beskrivning av din kandidat)

Till vilken kategori nominerar du? (kön, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning, könsidentitet/könsuttryck, trosuppfattning, etnicitet)

Ditt namn och efternamn så att vi kan nå dig vid komplettering

Din e-postadress

Din telefon vid komplettering

Din organisation/företag