Nominering till Diversityindex Award 2017

Namn & efternamn på den/de du nominerar

Kontaktinformation om den/de du nominerar

Motivering (OBS: Ju fler detaljer desto bättre, du ökar chansen genom att ge en bra beskrivning av din kandidat)

Till vilken kategori nominerar du? (1- kön, 2- sexuell läggning, 3-Ålder, 4-Funktionsnedsättning, 5-Könsidentitet/könsuttryck, 6-Trosuppfattning, 7-Etnicitet, 8-Årets hjälte)

Ditt namn och efternamn så att vi kan nå dig vid komplettering vid behov

Din e-postadress

Din telefon vid komplettering

Din organisation/företag