Nominering till Diversityindex Award 2017

Namn & efternamn på den/de du nominerar

Kontaktinformation om den/de du nominerar

Motivering (OBS: Ju fler detaljer desto bättre, du ökar chansen genom att ge en bra beskrivning av din kandidat)

Till vilken kategori nominerar du?

Ditt namn och efternamn så att vi kan nå dig vid komplettering vid behov

Din e-postadress

Din telefon vid komplettering

Din organisation/företag