Konferens 24-25 april 2012 i Malmö

Välkommen till konferensen Innovation och ekonomisk tillväxt med mångfald
Under konferensen träffar du varje år forskare, företagsledare, ministrar och politiker som arbetar för mångfald som skapar fler arbetstillfällen, motverkar segregering, stärker en kulturell tillväxt och ger mätbara ekonomiska fördelar. Ett antal seminarier och workshops hålls under dagarna och behandlar olika mångfaldskategorier såsom kön, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning, könsidentitet/könsuttryck, trosuppfattning och etnicitet.

Varför skall du vara med?
*
För att knyta nya kontakter med forskare, företagsledare och politiker som har intresse av mångfald och ekonomisk tillväxt
* För att få svar på frågor kring globalisering, ökat beroende mellan länder och hur implementering av forskningsresultaten kan gynna din verksamhet
* För att inspireras av våra talare
* För att få kunskap om hur du kan dra nytta av mångfalden i din organisation
* För att nominera en person eller en organisation till priset Mångfaldshjältar 2012
* För att vara med på galakvällen och nätverka i en internationell miljö

Nomineringskommittén 2012 Nominera här Varför priset? Samarbetspartners 2012 Pris & anmälan till konferens Talarelistan 2012 Agenda 24-25 april 2012 Konferens 2011 (avklarad)

 

Pressrelease 2 april 2012