Diversityindex Awards

 • Varför DiversityIndex Awards?
  Alla människor påverkar andra på ett eller annat sätt. Det här priset är dedikerat till den person, det företag eller den organisation som har agerat tydligt och bestämt för att lyfta individen och stärka rättvisan. Det kan vara en unik handling som skapar en positiv förändring i samhället, i ett företag eller i en organisation.
 • Vilka kategorier kan jag nominera till?
  Inom ramen för denna pris kommer vi att dela ut priset i följande kategorier:
 1. Kön
 2. Sexuell läggning
 3. Ålder
 4. Funktionsnedsättning
 5. Könsidentitet/könsuttryck
 6. Trosuppfattning
 7. Etnicitet
 8. Årets förebild
 • Vem och hur kan du nominera?
  Du nominerar en person eller organisation/företag som utmärker sig genom en handling och/eller ansvarstagande som gynnar en annan individ eller samhället. Det kan vara en forskare som utmärker sig med sin forskning, en företagsledare som stärker mångfald på sin arbetsplats eller en organisation som lyckats med mångfald i alla former.

  För att nominera dina kandidater klicka du här : http://www.diversityindex.se/?page_id=60

OBS! Var noggrann och tydlig när du fyller i informationen. Endast nomineringar med tydlig och komplett information tas med i processen.