Mångfaldscertifiering- Ditt varumärke

Med hjälp av vårt verktyg DiversityIndex Toolkit analyserar vi verksamheten och tar fram de starka och svaga sidorna när det gäller mångfald.
Om din organisation inte når upp till den miniminivå som krävs för att bli mångfaldscertifierad tar vi gärna fram en åtgärdsplan.

Mångfaldscertifieringen visar att ditt företag ser mångfald som en värdefull tillgång och att det Ni aktivt arbetar mot diskriminering och mobbing.
Den är också ett bevis från oberoende instans på att din organisation har en gynnsam mångfaldsnivå på alla verksamhetsnivåer samt vet hur mångfald ska hanteras för optimal organisatorisk och ekonomisk nytta.
Att kunna visa på detta i sin marknadskommunikation ger inte bara en tydlig signal till potentiella kunder utan även till nuvarande och framtida medarbetare.