TheBridgeStar

TheBridgeStar är ett initiativ som Diversityindex AB driver. Ett nätverk för beslutsfattare att knyta kontakter, inspireras av intressanta ämnen och skapar nya affärer. Mer information om detta hittar du under hemsidan www.thebridgestar.com